REGJISTROHU DHE VOTO SHQIP

0
285
Ju lutemi vazhdoni te regjistroheni me Viber, po perdorni kete numrin e ri se te i pari ka me shume se 1,000 foto te dokumentave qe presin te regjistrohen! Keto jane dokumenta nga e gjithe diaspora shqiptare dhe presim raport nga grupi i punes te diasporavoton.com te vertetojme sa nga keto regjistrime vijne nga shqiptaret ne Amerike e Kanada. Ju lutemi ndihmoni te tjeret ta kuptojne dhe shfrytezojne kete menyre per regjistrim dhe kini kujdes qe fotografite e dokumentave te mund te lexohen. Vullnetaret te diasporavoton.com duhet te mund te hapin fotografine e te mbushin formularin qe ta dergojne te KQZ. VETEM 11 DITE MBETEN DERI NE 30 MARS KUR PERFUNDON AFATI I REGJISTRIMEVE. VOTO SHQIP 2014!
Per shkak te interesimit te jashtezakonshem, vetem gjate dites se djeshme kane arritur mbi 1.000 aplikime, lusim qe te perdorni sa me shume edhe numrin e dyte per VIBER: +389 73 201 629

NO COMMENTS

Leave a Reply